ทุกสิ่งสรรเสริญ

Author: อจ. อานุภาพ วิชิตนันทน์
Key: A, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source: Valley outreach Van Nuys

Intro: |A | D E | A | D E | D C#m| E 
A            D            E
ร้อง สรรเสริญ พระนามพระเจ้า
A             D              E             D        C#m       E 
ร้อง สรรเสริญ พระผู้ทรงสร้าง  ฟ้าและจักรวาล
A            D            E 
ร้อง สรรเสริญ พระราชกิจ 
A            D                  E     D     C#m       E 
ร้อง สรรเสริญ ความยิ่งใหญ่ พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์
       Dmaj7           A                 D2                   A 
    * ด้วยเสียงแตร ด้วยพิณใหญ่ ด้วยใจแห่งการสรรเสริญ
       Dmaj7            A              G7                   E 
     ด้วยเสียงเพลง เต้นโลดไป สุดใจมอบแด่พระองค์
             A           E                  Dus2              E 
         * ให้ทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระเจ้ายิ่งใหญ่ 
              A           E                 D                E
            ให้ทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระนาม 
            A            E                 D                E
            ให้ทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระเจ้า 
             A           E                  D        D7         E
            ให้ทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระนาม
Midtro: |A | D E | A | D E | D C#m| E 
Solo: |Dmaj7| Dmaj7| C#m| E | x 4
Outtro: |A | D E | A | D E | D C#m| E

Other Rendition

W501