พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ How Great Is Our God

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:
Source:

 Intro :  C  Am  F  G 
         C                                           Am                           F 
1. พระเจ้าผู้งามตระการ   ล้นด้วยบารมี       ให้เราชื่นใจยินดี  ให้เราชื่นใจยินดี        
          C                                             Am    
โอบล้อมด้วยแสงเฉิดฉาย    ความมืดมลายจากไป        
                  F            
สั่นกลัวพระสุรเสียง  (สั่น) กลัวพระสุรเสียง        
                   C                                               Am
      * พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่  ร้องสรรเสริญ พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่  ให้โลกเห็นความ        
                F               G                 C            
         เกรียงไกร  พระเจ้า  ทรงยิ่งใหญ่                   
           C                                        Am
2. ทรง พระชนม์นิจนิรันดร์    อยู่เหนือคืนวันเวลา                                    
                             F                                        
    จากเบื้องต้นจนสุดท้าย  จากเบื้องต้นจนสุดท้าย                                    
         C                                               Am
    พระเจ้า คือพระบิดา  พระบุตร  พระวิญญาณ                                    
                           F                                        
    ดุจลูกแกะและดุจสิงห์  ดุจลูกแกะและดุจสิงห์                            
                                C                                     Am
         ***B. (พระ) นามเหนือใดๆ   (พระองค์) ควรคู่คำสรรเสริญ                                    
         F             G           C                                        
        หมดใจข้าร้องพระเจ้า  ทรงยิ่งใหญ่

Other Rendition

VOC-eng
VOC