พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ How Great Is Our God

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:
Source:

เพลง พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่   How Great Is Our God
 Intro :  C  Am  F  G 
  
         C            
1. พระเจ้าผู้งามตระการ        
          Am            
    ล้นด้วยบารมี        
                    F            
    ให้เราชื่นใจยินดี  ให้เราชื่นใจยินดี        
          C            
    โอบล้อมด้วยแสงเฉิดฉาย        
          Am            
    ความมืดมลายจากไป        
                  F            
    สั่นกลัวพระสุรเสียง  (สั่น) กลัวพระสุรเสียง        
            C            
** พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่  ร้องสรรเสริญ        
        Am            
    พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่  ให้โลกเห็นความ        
           F         G           C            
    เกรียงไกร  พระเจ้า  ทรงยิ่งใหญ่        
                                    
           C                                        
2. ทรง พระชนม์นิจนิรันดร์                                    
          Am                                        
    อยู่เหนือคืนวันเวลา                                    
                             F                                        
    จากเบื้องต้นจนสุดท้าย  จากเบื้องต้นจนสุดท้าย                                    
         C                                        
    พระเจ้า คือพระบิดา                                    
    Am                                                 
    พระบุตร  พระวิญญาณ                                    
                           F                                        
    ดุจลูกแกะและดุจสิงห์  ดุจลูกแกะและดุจสิงห์                                    
                                                                             
             C                                        
B. (พระ) นามเหนือใดๆ                                    
                   Am                                        
    (พระองค์) ควรคู่คำสรรเสริญ                                    
         F             G           C                                        
    หมดใจข้าร้องพระเจ้า  ทรงยิ่งใหญ่