โปรดเปิดดวงตา_Valley Outreach Church

Key: C, Tempo: 60, Time Signature:
Source:

C              Em              F   G    C      G
โปรดเปิดดวงตา   ให้ข้าเห็นสง่าราศี
 C              Em           F       G          C
เปิดปากของข้า    ให้เต็มล้นด้วยคำสรรเสริญ
     F    G       C  C7    F    G  C C7 F G Am7 F   Dm  G      C
     * ข้ารักพระองค์        จึงโมทนา      ฮา  เล  ลู  ยา     บูชาพระนาม