โปรดเปิดดวงตา

Key: C, Tempo: 60, Time Signature:
Source: VOC

C                  G/C              F   G     C      
โปรดเปิดดวงตา   ให้ข้าเห็นสง่าราศี
 C              G/C                  F       G          C
เปิดปากของข้า    ให้เต็มล้นด้วยคำสรรเสริญ
       F    G            C  C7  F       G  C C7     F   G  Am7 F     Dm7 G      
     *  ข้ารักพระองค์           จึงโมทนา        ฮา  เล  ลู     ยา     บู...ชา
         C
พระนาม