ในทุกสิ่ง

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

Intro

         D                  F#m    Bm7            Em               G         A7
ในทุกสิ่ง เราขอบพระ คุณ     เรา ขอสรรเสริญ   และขอ ขอบ พระคุณ
        D              F#m          Bm7            Em    A7               D
ทุกเวลา ในทุกทุกสิ่ง             เรา ขอบพระคุณ    เราขอบพระคุณ
                  Em            A7          D        Bm         Em         A7     D     Bm
1. ในท่ามกลาง ความทุกข์ และปัญหา           แม้ใน ยาม อับ จน หนทาง
               Em      A7       Bm                                   Em             G            A7
     เราจะ ยก เสียงขึ้นเพื่อสรรเสริญ                เพราะเรา รู้ ทรงประ ทาน แต่สิ่งดี
                Em   A7       D           Bm                       Em           A7     D    Bm
2. เพราะเรา รู้ ว่า ใน ทุกปัญหา                       ทรงใช้ เพื่อ สร้าง ชี วิต เรา
                 Em A7       Bm                                    Em             G             A7
     เพื่อให้ เรา ถ วาย คำสรรเสริญ                   ให้เราเข้าใจ และพร้อมจะอดทน