อยู่ในอ้อมกอดของพระองค์

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

C     Am                          Em
เยซู ใจลูกร้องเรียกหาพระองค์ 
 Am                          F
อยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์ 
              Dm7                   Bb         G Gsus   G
อยากจะได้สัมผัส ในความรักที่ห่วงใย 
 C       Am                               Em
ลูกขอ อยู่ในอ้อมกอดของพระองค์ 
Am                      F
รับการเยียวยาหัวใจ 
                    Dm7
เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ 
             B                              C      Em
โดยอำนาจ ขององค์พระวิญญาณ 

Chorus:
Am                             Em
ขอพระองค์โอบกอดลูกไว้ 
 F            G                        C
ขอครอบครองทั้งหมดดวงใจ 
 Am                       Dm
ลูกขอเดินในน้ำพระทัย 
 G                                    C
มอบถวายเกียรติแด่พระองค์