ในทุ่งหญ้าของพระเจ้า

Key: D, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source:

D                                                   A7
    ในทุ่งหญ้าของพระเจ้า    มีน้ำและหญ้าอุดมดี
A7                                      D
ข้ากับพระองค์ เดินด้วยกันอย่างเปรมปรีด์
                 D                     D7            A7          G      D     A7       D  D7   (stop)
ข้าเปรียบเหมือนแกะของพระองค์  ที่ทรงเฝ้าไว้อย่างดี    เดินตามพระเจ้า
              G                                   D                 
     * มีน้ำท่า (อยู่ในภูผา) หญ้าเขียวดี(อยู่บนภูผา)
               G                                  D                  D7
     ยามค่ำคืน (ยามค่ำคืน)  ข้าเดินไปกับพระเจ้า
             G                              D                  
     แม้มืดมิด (อยู่ในภูผา)  ทางลำบาก (อยู่บนภูผา)
               G                        D   A7   D
     ข้าเดินตาม (ข้าเดินตาม)   ผู้เลี้ยงอันดี


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 21-Mar-2021