ทุกเวลาข้าขอบพระคุณ

Key: A, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

Intro...

                A                     C#m7               F#m7               C#m7
1. ในยามเช้า ข้าขอบพระคุณ    เพราะข้าเห็น ความรักพระเจ้า 
                 Dmaj7              C#m7                Bm7           E7
    พระองค์ทรงเป็นโล่ล้อมรอบตัวข้า  ข้าวางใจในพระบิดา
                A                     C#m7                     F#m7       C#m7
2. ในยามเย็น ข้าขอบพระคุณ          ข้าสัมผัส  ถึงรักพระองค์ 
                  Dmaj7          C#m7                 Bm7                E7
     พระองค์ทรงเมตตา แก่ข้าพระองค์ พระทรงฟังคำอธิษฐาน
               A                          E7                 F#m7                  C#m7
****สรรเสริญด้วยขอบพระคุณ     เราสรรเสริญด้วยขอบพระคุณ 
                       Dmaj7                   C#m7                     Bm7                 E7
       เพราะพระองค์ทรงดี ต่อเราทุกคน           เราเปรมปรีด์เพราะรักมั่นคง
               A                  E7               F#m7                 C#m7                        
      แม้ว่าข้าจะหนีไปไกล     สุดขอบฟ้าพระองค์อยู่ที่นั่น        
              Dmaj7                C#m7                        Bm7      E7   A
      ไม่ว่าเราอยู่ที่ใด    พระทรงอยู่ที่นั่น       พระทรงอยู่ใกล้ๆเรา
                  A                    C#m7                 F#m7               C#m7
3. ก่อนจะนอน ข้าขอบพระคุณ            อธิษฐาน ต่อองค์พระเจ้า 
              Dmaj7          C#m7                        Bm7             E7
    โมทนาพระคุณ ความรักเมตตา ความชอบธรรมในพระบิดา
            A                 C#m7                   F#m7           C#m7
4. ทุกเวลาข้าขอบพระคุณ             ทุกเวลา   ข้าอธิษฐาน 
              Dmaj7          C#m7                  Bm7                    E7
     ขอพระองค์ดูแลปกป้องรักษา พวกเรามาสรรเสริญพระเจ้า***