แด่พระเจ้าผู้สมควรสรรเสริญ

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

D         Bm                   G                                     A
ข้าก้มกราบลงนมัสการ          คุกเข่าลงต่อหน้าพระบาทพระเยซู 
                D                 Bm                 G                             Asus  A
ข้าขอเทิดทูนบูชาพระนาม    ขอสรรเสริญพระองค์ด้วยสุดใจ
                F#m  Bm               Em    A                        Dmaj7       Bm                 Em    A
*** แด่พระเจ้า  ผู้สมควรสรรเสริญ   ผู้สมควรขอบพระคุณ         ข้ารักพระองค์สุดใจ 
            F#m    B7              Em            A                   Dmaj7       Bm             Em  A               D
      ขอถวายใจโมทนาพระคุณ       ยกย่องพระองค์สูงสุด          ผู้สมควรสรรเสริญ       ตลอดไป