บัญญัติรัก

Key: D, Tempo: 105, Time Signature:
Source:

D                Bm   Em             A     D               Bm   G                A
ยามเราอยู่ร่วมกัน   เราช่วยเหลือกัน   ทุกข์สุขปัญหาใด   จับมือกันก้าวไป
                  D       Bm  Em             A               D    Bm  G                 A
          * บัญญัติรักยิ่งใหญ่   ให้เรารักพระองค์  ด้วยสุดใจสุดจิต   สุดกำลังความคิด
                  D      Bm    G                A                        D     A
          บัญญัติรักพระเจ้า   ให้เรารักเพื่อนบ้าน   เหมือนรักตนเอง
D         Bm   Em               A     D      Bm   G                A
ถ้าเรารักกัน   นั้นแหล่ะคนทั้งปวง   จะรู้ว่าเรา   เป็นสาวกพระองค์