มาเร็วมาร้องสรรเสริญพระเจ้า

Key: A, Tempo: 115, Time Signature: 4/4
Source:

Int: A D E D
A                          D          E  (D) A               D                 E         (D)        A  
มาเร็วมาร้องสรรเสริญพระเจ้า       ร้องรำทำเพลงเต้นโลด สรร(ะ)เสริญพระองค์
           D               E                (D)         A                D           E              D                A       D      E     D
       *ชูมือขวา   ชูมือซ้าย  เฉลิมฉลองพระองค์      เราชูใจขอยินดี   อยู่ในความรักพระองค์..........       
A                          D          E  (D) A               D                 E         (D)        A               
องค์พระเยซูพระองค์อยู่ใกล้ๆ เรา   องค์พระเยซูเรามา  สรร(ะ)เสริญพระองค์  (*)
              D      E/D        F#m             D        E               F#m
Bridge: พระเยซู       เรารักพระองค์      พระเยซู  อยากอยู่ใกล้พระองค์
             Bm                  C#m               F#m       E             D                 E        
             อยากชมความงามพระองค์     อยากเห็นพระพักตร์พระองค์  อยู่กับเรา