เครื่องบูชาที่หายใจ

Author: W501
Key: A, Tempo: 0, Time Signature:
Source: W501

Intro: D  C#m  F#m  Bm  E
      A                   E/G#          F#m
เฝ้าทูลวิงวอนทุกครั้งที่ได้เริ่มวันใหม่
E                         D        E     C#m   F#
ขอทรงเปลี่ยนจิตใจของข้าในวันนี้
           Bm                 Dm
เพราะว่ารู้เมื่อข้ายอมเชื่อฟัง
             C#m                  F#m
พระองค์ทรงประทานสิ่งที่ดี
       Bm                           E
ชีวิตที่มีจะไม่เป็นเหมือนเดิม
                   D                E
    **ให้พระองค์ทรงช่วยเปลี่ยน
                    C#m    F#m
     และสร้างหัวใจขึ้นใหม่
                  Bm   E           A
     เพื่อสอนให้ข้ารู้จักน้ำพระทัย
      Em  A  D         E         C#m         F#m
     ข้าขอถวายวิญญาณนมัสการเสมอไป
         Bm            E                    A
     เป็นเครื่องบูชาที่หายใจแด่พระองค์
A                   E/G#          F#m
ชีวิตที่เหลือเปลี่ยนข้าให้เป็นเหมือนพระองค์
E                         D        E     C#m   F#           Bm                 Dm
ให้รักเต็มล้นจากหัวใจจนส่งไป             ในวันนี้ข้าพร้อมยอมเชื่อฟัง
             C#m                  F#m             Bm                                 E
โปรดทรงนำทุกการตัดสินใจ           ให้ข้าดำเนินอยู่ในทางชอบธรรม

Other Rendition

VOC