พระเจ้าดีต่อฉัน Chorus with up key

Key: D, Tempo: 65, Time Signature: 4/4
Source:

D         F#m/C#     Bm          Am7        G        F#m         G            A
**พระเจ้าดีต่อฉัน และพระองค์ทรงเติมฉัน ในวันที่อ่อนล้า และทรงทันเวลาเสมอ
    D           F#m/C#      Bm          Am7   G        F#m         G       A      D
ไม่ช้า และไม่สาย ไม่รีบร้อน ตามใจฉัน ทรงดี ดีต่อฉัน และทรงทันเวลาเสมอ
             E         G#m/Eb     C#m          Bm7.   A        G#m             A            B
     **พระเจ้าดีต่อฉัน และพระองค์ทรงเติมฉัน ในวันที่อ่อนล้า และทรงทันเวลาเสมอ
         E           G#m/Eb      C#m          Bm7  A         G#m          A       B    E
     ไม่ช้า และไม่สาย ไม่รีบร้อน ตามใจฉัน ทรงดี ดีต่อฉัน และทรงทันเวลาเสมอ