พระเจ้าดีตลอดเวลา Chorus with up key

Key: D, Tempo: 130, Time Signature: 4/4
Source:

D        D                   Bm                        G                        A            
*พระเจ้าดี(ๆ)  ตลอดเวลา(ๆ)   ทรงใส่บทเพลงสรรเสริญ  อยู่ในใจของฉัน
          D              Bm                        G                    A 
พระเจ้าดี(ๆ) ตลอดเวลา(ๆ)    ในราตรีมืดมิด ทรงส่องแสงเฉิดฉาย  
       G          A             D Dsus D  Dsus
พระเจ้าดี พระเจ้าดี ตลอดเวลา 
       B--B          E           C#m                          A                                  B 
        ***พระเจ้าดี(ๆ)  ตลอดเวลา(ๆ)   ทรงใส่บทเพลงสรรเสริญ   อยู่ในใจของฉัน
       E             C#m                               A                      B
        พระเจ้าดี(ๆ) ตลอดเวลา(ๆ)   ในราตรีมืดมิด ทรงส่องแสงเฉิดฉาย  
                 A           B             A                    B              A           B     STOP!!
        End:  พระเจ้าดี พระเจ้าดี  พระเจ้าดี  โอ้ทรงแสนดี  พระเจ้าดี พระเจ้าดี 
                   E Esus E Esus  A-B-E
        ตลอดเวลา