พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัย

Key: G, Tempo: 60, Time Signature: 4/4
Source:

G           D/F#  C/E   G/D           C          D     G
1.พระเจ้าทรงเป็น ที่ ลี้ภัย    เป็นกำบังของเราทุกคน 
       C                D/C      Bm7         Em7     Am7     D    G    C/D
เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมในยามยากลำบาก  หากวางใจพระองค์ 
               G          D/F# C/E G/D         C          D      G
     2.พระเจ้าทรงเป็น   ความสว่าง ส่องแสงกลางใจของเรา
              C        D/C      Bm7            Em7    Am7     D       G  F/G
     เป็นโคมส่องทาง  ถึงแม้เราอ้างว้างลำบาก เชื่อวางใจพระองค์ 
  C            D/C                Bm7       Em Am7     D         G    F/G
*เราจะไม่กลัว   แผ่นดินโลกจะเปลี่ยนไป    แม้มีอันตรายรอบกาย 
  C           D/C   Bm7      Em7       Am7         D      G 
เราจะไม่กลัว   เพราะเราวางใจ   พระเจ้า   สถิตกับเรา

Other Rendition

VOC


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 21-Mar-2021
Sila Church Main Sunday Service 09-May-2021