มองที่พระองค์

Author: ป้อม ปัญญา ปคูณปัญญา
Key: D, Tempo: 80, Time Signature: 4/4
Source: w501

Intro:   | Gmaj7 | %| D | % | x2
                 Gmaj7          A/G                  F#m     Bms    Asus 
1. เมื่อหุบเหวนั้นอยู่    ข้างๆทาง มีภูเขากั้นขวาง  ให้ข้ามไป
                 Gmaj7        A                              D 
ปลายถนนยังอยู่  ที่แสนไกล  มองด้วยตาอาจมีแค่นี้
                                Gmaj7          A/G                  F#m     Bms    Asus 
     2.(แต่)ได้ยินเสียงพระองค์ ทรงเรียกมา  ให้ข้าหันกลับ มา เริ่มต้นใหม่
                        Gmaj7                       A                 D  Dsus  D 
      จดจ่อที่พระองค์ทั้งหัวใจ     ให้สายตาข้าอยู่     ที่พระองค์
                            G        A/G                       F#m  Bm 
           **ทรงเรียกข้าให้มองที่พระองค์  ทรงเรียกข้าให้มอง ที่พระองค์ 
                           Em                Asus                      D   Dsus  D 
            แม้เส้นทางน่ากลัวเพียงใดให้ไว้วางใจในพระองค์
                            G  A/G                       F#m  Bm 
           ทรงเรียกข้าให้มองที่พระองค์  ทรงเรียกข้าให้มอง ที่พระองค์ 
                         Em                         Asus          D    Dsus  D 
           สันติสุขครอบครองในใจ   เมื่อข้ามองไปที่พระองค์ 
Midtro: | Gmaj7 | %| D | % | x2
              Gmaj7          A/G              F#m     Bms    Asus 
3. มีเหตุผลมากมาย  ให้เลิกรา  มีปัญหาเข้ามา  ให้ท้อใจ
             Gmaj7          A                                     D  Dsus  D  
แต่ความรักพระองค์ นำหน้าไป  เมื่อสายตาข้าอยู่ที่พระองค์
Solo:  | G | Bm | G | F#m | x 2,   | G | Bm | G | A |
                               Bm             Em                    Asus 
Ending:   สันติสุขครอบ ครองในใจ เมื่อข้ามองไปที่พระองค์
Outtro: | Gmaj7 | %| D | % | x2|