ตลอดกาล

Key: C, Tempo: 90, Time Signature: 4/4
Source:

Intro:   C Abmaj7 F/G C x2
C                          G/B              Bb6                    F/A 
คืนนี้เมื่อสองพันปีก่อนนั้น พระเยซูจากสวรรค์ถูกส่งมายังโลก
Fm/Ab                C/G              Am7          D7             Gsus G 
มาเพื่อจะรับผิด  บาปและความเศร้าโศกแทน ฉันและเธอ 
 C                                 G/B           Bb6                     F/A  
     2. เพราะเหตุนี้ฉันจึงมีความรักและรู้จัก การมีความหวังเสมอ
   Fm/Ab                    C/G         Am7      D7          Gsus G 
     เพราะพระองค์ที่มา ทำให้ฉันได้เจอ    สันติสุขในหัวใจ
               Am7                                Am/G                      D7/F#                         Gsus  G 
          *จึงขอมอบเพลงนี้ แทนความซาบซึ้งที่ฉันมี  ต่อพระองค์ผู้แสนดี ไม่เสื่อมคลาย
     C                       F/C   G/B                   C   G/B  Am7 
  **ขอสรรเสริญตลอดกาล   ขอสรรเสริญสุดหัวใจ       ขอสรรเสริญขอบคุณความ
        Am/G                  Dsus D            Gsus G   Fmaj7       Em7-Dm7   G          C 
  รักที่ยิ่งใหญ่    ที่พระองค์  ทรงให้ตลอดมา  ทั้งที่ฉันนั้นไม่ได้-มี-ค่า          คู่ควรเลย
Midtro: C Abmaj7 F/G C  x2
Solo: Fmaj7 Em7 Dm7 Gsus  Fmaj7 Em7 Dm7 Gsus G 
                  Fmaj7        Em7-Dm7 Gsus   Fmaj7      Em7-Dm7  Gsus         C 
Ending: ทั้งที่ฉันนั้นไม่มี-คุณ--ค่า            ทั้งที่ฉันนั้นไม่ได้-มี--ค่า          คู่ควรเลย
Outtro:   C Abmaj7 F/G C x2