ตลอดกาล

Key: C, Tempo: 90, Time Signature: 4/4
Source:

Intro: C  Abmaj7  F/G  C  x2
C                          G/B                   Bb6                 F/A 
คืนนี้เมื่อสองพันปีก่อนนั้น พระเยซูจากสวรรค์ถูกส่งมายังโลก
Fm/Ab                C/G         Am7      D7  Gsus  G 
มาเพื่อจะรับผิด  บาปและความ.    เศร้าโศกแทน   ฉันและเธอ 
  C                          G/B                   Bb6                 F/A  
     2. เพราะเหตุนี้ฉันจึงมีความรักและรู้จัก การมีความหวังเสมอ
      Fm/Ab                C/G         Am7      D7  Gsus  G 
     เพราะพระองค์ที่มา ทำให้ฉันได้เจอ สันติสุขในหัวใจ
      Am7           Am/G              Am/F#                   Gsus                 G 
*จึงขอมอบเพลงนี้ แทนความซาบซึ้งที่ฉันมี  ต่อพระองค์ผู้แสนดี ไม่เสื่อมคลาย
          C                       F/C     G/B                   C      G/B        Am7 
       **ขอสรรเสริญตลอดกาล   ขอสรรเสริญสุดหัวใจ  ขอสรรเสริญขอบคุณความ
Am/G            Dsus  D  Gsus    G      Fmaj7     Em7    Dm7   G     C 
รักที่ยิ่งใหญ่    ที่พระองค์  ทรงให้ตลอดมา  ทั้งที่ฉันนั้นไม่ได้-มีค่าคู่ควรเลย
Midtro: C  Abmaj7  F/G  C  x2
Solo: Fmaj7  Em7  Dm7  Gsus  Fmaj7  Em7  Dm7  Gsus  G 
     Fmaj7   Em7 Dm7   Gsus Fmaj7  Em7   Dm7  Gsus     C 
Ending: ทั้งที่ฉันนั้นไม่ มีคุณค่า    ทั้งที่ฉันนั้นไม่ได้มีค่า  คู่ควรเลย
Outtro: C  Abmaj7  F/G  C  x2