ฝากความหวัง

Key: G, Tempo: 65, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church (เพียว + shift key)

Int: G C D5 x4 
G                Em7                 Am7        Dsus         D7           G 
อาจจะมีบาง ครั้งที่เราเจอวัน ร้ายร้าย    ในเวลาที่ใจต้องหมดสิ้นหวัง
Dm7              E7         Am7      F7          G            C.     Dsus        G      G C G C
เดินคนเดียวบนหนทาง ที่ดูช่างยาวไกล    แล้วจะมีผู้ใดจะมาช่วยเรา
G            Em7            Am7            Dsus          (B      Em)          G
พระเยซูยังรักเราอยู่จะคอยดูแล  เราอ่อนแอ พระองค์ให้ความเข้มแข็ง
Dm7               G7           C            F7         G           C    Dsus        G       G7
เป็นกำลังและเรี่ยวแรง ให้เราเดินก้าวไป   ขอให้เราได้วางใจในพระองค์
                     C           D                Bm     Em         F#m7b5       B7            E
     **เมื่อใจปวดร้าว เจ็บกับความทุกข์ใจ    กับความเลวร้าย หมดและจนหนทาง
                  C#m7b5    C6           Bm      Em               Am              D        Am          D           G
     จะอธิษฐาน ให้พระองค์คอยดูแลทุกอย่าง   ฝากความหวังที่พระองค์ จะพึ่งพาพระองค์ผู้เดียว
Bridge:  G C5  D  G C5 Eb F
Bb                  Gm            Eb     Fsus           F7                         Bb
พระเยซูยังรักเราอยู่จะคอยดูแล  เราอ่อนแอ พระองค์ให้ความเข้มแข็ง
Fm                Bb              Eb           Ab7  Dm         F7            Bb      Bb7
เป็นกำลังและเรี่ยวแรง ให้เราเดินก้าวไป   ขอให้เราได้วางใจในพระองค์
                  Eb                          Dm     Gm                  Am7b5     D7           G
         **เมื่อใจปวดร้าว เจ็บกับความทุกข์ใจ  กับความเลวร้าย หมดและจนหนทาง
             Em7b5    Eb          Dm           Gm          Eb               F               Eb    Cm       F          Bb
         จะอธิษฐาน ให้พระองค์คอยดูแลทุกอย่าง  ฝากความหวังที่พระองค์ จะพึ่งพาพระองค์ผู้เดียว
Instrument: Edim Ebm Gm Dm Bb C# Gdim Cm F 
Ending: Bb  Eb  F Gm D Eb F Dm Eb Gm F  Gm Dm Eb Ab Bb Fm Ab

Other Rendition

Sila Church