แท่นบูชา

Key: A, Tempo: 75, Time Signature: 4/4
Source:

Intro:
A  D 
Verse 1:
A          F#m7                  D 
ข้าเข้ามา ต่อ หน้าบัลลังก์ ของ พระบิดา
  Bm7                 E              A 
โดย พระเมตตา ข้า เข้ามาหาพระ องค์
A          F#m7                  D 
ข้า ถ่อมกายลง แทบ เบื้องพระบาท น มัสการ
  Bm7                 E              A 
ด้วย จิตวิญญาณ ข้า ร้องทูลต่อพระ องค์
 
Chorus:
  A  A/C#  D  A/C# 
ให้ เสียงสรรเสริญเป็น เครื่องบูชาที่ พอพระทัย
  Bm7  E/G#  Asus  A  E/G# 
ถ วายชีวิตของ ข้าอยู่ในพระ ทัยพระ องค์
  F#m7  Bm7 
ให้ แท่นบูชาแห่งนี้ เป็นของพระ องค์ผู้เดียว
  Esus  E  Asus  A 
ด้วย วิญญาณข้าเปล่ง เสียง นมัส การพระ องค์
 
Verse 2:
A  F#m7  D 
ที่กางเขน ทรง สิ้นพระชนม์ เป็น เครื่องบูชา
  Bm7  E  A 
ทรง ไถ่เรามา จาก หนทางแห่งความ ตาย
  A  F#m7  D 
ไม่ มีสิ่งใด ที่ ข้าจะมอบ ตอบ แทนพระองค์
  Bm7  E  A  E 
นอก จากชีวิต และ เสียงสรรเสริญพระ องค์  
 
Bridge:
  C#m7  F#m7 
ขอมอบ วางทั้งสิ้นที่มี ต่อหน้าพระ พักตร์ขององค์ราชา
  C#m7  F#m7 
ทุกสิ่ง ในชีวิตของข้า ทุกความใฝ่ ฝัน ความปรารถนา
  Fmaj7  C/E 
ขอ ไฟพระองค์เทลงมา ชำระ ข้าให้บริสุทธิ์
  Dm7  Esus  E 
ทั้ง กาย และจิตวิญญาณ เมื่อข้าสรร เสริญ