เราจะโมทนาพระคุณ

Key: A, Tempo: 70, Time Signature: 4/4
Source:

A          A    D       A           A         D          A
เราจะโมทนาพระคุณ  ทรงการุณอยู่เหนือชนนานา
     F#m         E7                        D             A     D  E
เราจะร้องเพลงสรรเสริญ  ท่ามกลางปวงประชา
                     A          D       A       A      D          A
เพราะความรักพระองค์มั่นคง ดำรงพร้อมทุกเวลา
           F#m                       B7                    E7
เพราะพระองค์ดำรง ความสัตย์ซื่อตรง สุดล้ำพรรณา
        D  E  A            D-A                        E7 B7 E7
     **เราจึงสรรเสริญ เทิดทูน  พระองค์สุดดวง     ใจ
              Bm                E                         A
      ขอให้พระเกียรติ จงมีแด่ องค์จอมราชา
      D  E  A            D-A                              E7 B7 E7
      เราจึงสรรเสริญ เทิดทูน  พระองค์สุดดวง     ใจ
           Bm            E7               A-C#m-F#m
     ขอให้พระ   เกียรติ   ขอให้พระ       เกียรติ
            Bm                     E                D-A
     ขอให้พระเกียรติ   จงมีแด่องค์จอมราชา


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 21-Mar-2021