โปรดเทการเจิมลงมา

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4
Source:

เพลง โปรดเทการเจิมลงมา
Verse:
G   D                    G                            Bm7
1: ขอเชิญองค์พระวิญญาณ   ประทับอยู่ในดวงใจ 
                          Am          C                  G
โปรดเทความรักยิ่งใหญ่  เทการเจิมพระองค์ลงมา 
    D         G                                 Bm7
ข้าขอนมัสการ  ด้วยวิญญาณและความจริง 
                       Am            C         D         G
โปรดเจิมด้วยพระสิริ  เจิมด้วยฤทธิ์องค์พระวิญญาณ 

Chorus:
          Dsus          G                   Cmaj7
 C:โปรดเทการเจิมลงมา   เติมเต็มชีวิตข้า 
                            Am              C                 G
 ด้วยฤทธิ์องค์พระวิญญาณ   ช่วยรักษาเยียวยาดวงใจ 
         Dsus         G                          Cmaj7
 โปรดเทการเจิมลงมา   เปลี่ยนแปลงชีวิตข้า 
                          Am            C      D         G
 อยากให้พระองค์นำพา   โอบอุ้มข้าไว้นานเท่านาน

Other Rendition

VOC