อยู่ใกล้พระทรวงพระเจ้า

Author: Hymn
Key: D, Tempo: 0, Time Signature:
Source: Hymn

D               G              A                              D
มีที่หยุดพักสงบเย็นใจ  อยู่ใกล้พระทรวงพระเจ้า
                                  G                   A                               D
ความบาปไม่สามารถมากล้ำกราย  อยู่ใกล้พระทรวงพระเจ้า
        G             D        A7                             D
*** โอพระเยซูผู้ไถ่ข้าฯ  ประทานจากทรวงพระเจ้า
        G                  D    Bm   A7                     D
ขอโปรดยึดข้าฯเมื่อเข้าเฝ้า  ให้อยู่ใกล้องค์พระเจ้า

มีที่ปลอบโยนชื่นจิตชื่นใจ  อยู่ใกล้พระทรวงพระเจ้า
เป็นที่เข้าเฝ้าองค์พระผู้ไถ่  อยู่ใกล้พระทรวงพระเจ้า

มีที่ทรงปล่อยให้เราเป็นไท  อยู่ใกล้พระทรวงพระเจ้า
เป็นที่ชื่นบานสุขสันต์ชื่นใจ  อยู่ใกล้พระทรวงพระเจ้า