ลุกขึ้นเถิดคริสเตียนไทย

Key: A, Tempo: 110, Time Signature: 4/4
Source:

Intro:
          A               A7             D                   A         C#m    F#m         Bm      E
ลุกขึ้นเถิดคริสเตียนไทย ช้าอยู่ใยรีบนำวิญญาณ  มาถวายแด่พระเจ้ารีบเร่งเร็วไว
          A               A7            D                   A         C#m    Bm      E       A
เรากองทัพของพระคริสต์ ผู้พิชิตความมรณา  จงเดินทัพประจัญบานศัตรูหมู่มาร
             A                              F#m                                      A           A7 
     **ข้าได้ยิน (ข้าได้ยิน) พระสุรเสียง (พระสุรเสียง) พระเจ้าตรัส  เราจะใช้  
             D       D#dim        A                          E                A
      ผู้ใดไป และผู้ใดจะไปแทนเรา ข้าพระองค์อยู่ที่นี่ ทรงใช้เถิด
                A               A7             D                   A            C#m       F#m          Bm       E
2)  ลุกขึ้นเถิดคริสเตียนไทย จงร่วมใจทำงานพระเจ้า  พากันไปนำวิญญาณที่หิวกระหาย
          A               A7            D                   A                      C#m    Bm           E           A
มองทุ่งนาเหลืองอร่าม ยังขาดคนเก็บเกี่ยววิญญาณ   รีบเร่งเถิดอย่ามัวช้า  รีบนำวิญญาณ