วิหารของพระเจ้า

Key: A, Tempo: 0, Time Signature:
Source: unknown

A                       D
ร่างกายของฉันคือพระวิหาร
 E7                A       
ที่นมัสการพระเจ้ายิ่งใหญ่
 A                                 D
คำเพลงสรรเสริญติดปากฉันเรื่อยไป
 E7                              A
เทิดทูนพระองค์ไว้เหนือชีวี
        A                 D
     เช้า สาย บ่าย ค่ำ ยามเย็น       
   E7                     A
  จะเป็นเวลาฉันอยู่ในที่
   A                     D
  นมัสการพระเจ้าด้วยวจี
   E7                     A
              มั่นภักดีพระองค์ผู้เดียว