พระบิดาโปรดทรงเมตตา

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:
Source: unknown

C                 C7        F            C
 พระบิดาโปรดทรงเมตตา ข้ามาเฝ้าในพระนิเวศน์
                        A7               Dm-G7
 ถ่อมใจลงจำเพาะพระพักตร์ขององค์พระเจ้า
       C            C7           F     F#dim
 ด้วยวางใจองค์ทรงฤทธิ์ ด้วยสิ้นสุดใจในชีวิต
  C   Dm-G7      C-C7
 พระทรงฟังในยามยากลำบาก
     F      F#dim    C    A7
    ข้าเชื่อในพระเจ้า  ข้าเชื่อวางใจ
   Dm    G7          C           C7
    ทุกสิ่งเป็นได้โดยพระนามเกรียงไกร
    F          F#dim C   A7
    ข้าเชื่อในพระเจ้า  ผู้ทรงฤทธิ์
     Dm       G7     C
    สรรเสริญพระเจ้ายิ่งใหญ่