เครื่องบูชาที่หายใจ Sila

Key: A, Tempo: 70, Time Signature: 4/4
Source:

Int: D C#m F#m Bm E
A                      E/G#          F#m           E                D            E         C#m   F#
เฝ้าทูลวิงวอนทุกครั้งที่ได้เริ่มวันใหม่  ขอทรงเปลี่ยนจิตใจ  ของข้าในวันนี้
           Bm              Bdim7                 C#m            F#sus          Bm                      E
เพราะว่ารู้เมื่อข้ายอมเชื่อฟัง  พระองค์ทรงประทานสิ่งที่ดี  ชีวิตที่มีจะไม่เป็นเหมือนเดิม
                            D              E                     C#m     F#m                 Bm    E          A 
       **ให้พระองค์ทรงช่วยเปลี่ยน  และสร้างหัวใจขึ้นใหม่  เพื่อสอนให้ข้ารู้จักน้ำพระทัย
  Em      D             E         C#m    F#sus            Bm             E                 A
        ข้าขอถวายวิญญาณนมัสการเสมอไป  เป็นเครื่องบูชาที่หายใจแด่พระองค์
Inst: Bm E
A                      E/G#          F#m              E               D                E         C#m   F#
ชีวิตที่เหลือเปลี่ยนข้าให้เป็นเหมือนพระองค์  ให้รักเต็มล้นจากหัวใจจนส่งไป
           Bm              Bdim7               C#m            F#m              Bm                              E
ในวันนี้ข้าพร้อมยอมเชื่อฟัง  โปรดทรงนำทุกการตัดสินใจ  ให้ข้าดำเนินอยู่ในทางชอบธรรม
Inst:  F#m-E-A | D | E |
Last line bridge:  | A  C#m-Cm | เป็นเครื่องบูชาที่หายใจแด่พระองค์

Other Rendition

VOC