ตรึงชีวิตที่เหลือ

Key: A, Tempo: 65, Time Signature: 4/4
Source:

Int:  Dmaj7   C#m7    D   Esus Esusb9
       A          Bm7     C#m7        Dmaj7     A        Bm7       C#m7        Dmaj7
1. เมื่อทรงเขย่าดวงใจ ดวงนี้ให้สั่นไหว  ไม่อาจจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมอีกต่อไป
         A         Bm7          C#m7     Dmaj7     A                Bm7         C#m7        Dmaj7
2.  เสด็จลงจากสวรรค์ยอมทิ้งความยิ่งใหญ่   ใช้ชีวิตท่ามกลางผู้คนซึ่งเป็นฝีพระหัตถ์
             E/G#             E          Asus                  Bm7           C#m6          Dmaj7    E
           *ข้าฯอยากจะรู้  พระเยซูทุกข์ทนแค่ไหน       คำว่ายอมจำนนมีค่ามากเท่าไร
                          Dmaj7   E              C#m       F#m7    Bm7       E         Amaj7    A
      **แค่เพียงเสี้ยวหนึ่ง       ของความรู้สึก       ที่พระเยซูสละชีวิตเพื่อให้ชีวิต
                    Dmaj7  E                  C#m7 F#m7   Bm7              E                  A    
      ขอมอบดวงใจ          ทั้งวิญญาณจิต      ตรึงชีวิตที่เหลือของข้าฯไว้กับพระองค์
 A   E/G#   F#m7  E
* Dmaj7   C#m7   Bm7 C#m7 Dmaj7  E   Dmaj7   E  C#m7 F#/E  F#m7  
Bm7 C#m7  Dmaj7 Eb9   A