พระเจ้า พระองค์ทรงยิ่งใหญ่ Our God is an Awesome God

Key: G, Tempo: 80, Time Signature: 4/4
Source:

C                   G                           D                  Em (D  Em) D 
พระเจ้า  พระองค์ทรงยิ่งใหญ่  ทรงครอง  จากสรวงสวรรค์ โดย
C             G                            Am         (Em)     B7   Em
ปัญญา ฤทธา และความรัก     พระเจ้า ของข้า ทรงยิ่งใหญ่
              C                           G               D                         Em (D  Em) D 
      Our God is an awesome God  He reigns from Heaven above
                   C                 G                           Am          (Em)     B7   Em
      With wisdom, power and love  Our God is an awesome God