รักพระเยซู

Key: C, Tempo: 100, Time Signature: 4/4
Source:

C                          F                          G                  C           G
อยาก อยากจะค้นหาความจริง  มองแลดูความหมาย รักคืออะไร
Am                     F              C         Dm                 F                  G 
รักยั่งยืนแค่ไหน ทำให้ใครพบสุข  รักนั้นทำให้ทุกข์ หรือทำให้ดี
C                 F                    G                  C           G
อยู่ อยู่ในรักพระเยซู  มองแลดูความงามของชีวิตใหม่
Am                     F               C        Dm                 F                  G 
รักนั้นมีความหมาย เกินกว่าใจรู้สึก  รักมั่นคง หยั่งลึก ลงในชีวิต
          F                     G            C  Am  Dm       G        C  C7 
     *อยากแบ่งความรักให้ทุกคน         บอกสิ่งดีๆที่มีอยู่
           F                     G            Em  Am
     อยากบอกความหมายให้ทั้งโลกได้รู้
       Dm       G              C
     รักพระเยซู คือความจริง