หนึ่งหมื่นเหตุผลที่จะสรรเสริญพระเจ้า

Key: G, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source:

Intro: C G/ D C / D C/ G
      C          G      D/F#   Em
* จิตใจฉันขอสรรเสริญ  จิตวิญญาณ 
C                G Dsus D
สรรเสริญ นามบริสุทธิ์
          C              Em   C D Em 
เปล่งเสียงร้องด้วยสิ้นสุดใจ  จิตวิญญาณ  
C            D  C/G  G
สรรเสริญ นามบริสุทธิ์
      C      G            D  Em
1. ดวงอาทิตย์ฉาย แสงและลาลับไป  
C      G            D  Em
นี่เป็นเวลาสรรเสริญอีกครา  
      C      G            D             Em
ทุกสิ่งพัดผ่านไป และทุกสิ่งจะเกิดขึ้นตามมา  
C                G Dsus D             G
และฉันจะสรรเสริญ เมื่อยามเย็นเยือนมา  (*)
     C      G            D  Em
2. ความรักมั่นคง ไม่ทรงโกรธเร็วไว  
C      G            D  Em
พระนามยิ่งใหญ่ พระทัยพระองค์งดงาม 
      C      G            D             Em
ความดีของพระองค์  จะทรงทำให้ฉันร้องเพลง   
C                G Dsus D      G
หนึ่งหมื่นเหตุผล  ใจฉันเองได้สัมผัส  (*)