หมื่นเหตุผลที่จะสรรเสริญพระเจ้า

Author: Matt Redman
Key: C, Tempo: 90, Time Signature: 4/4
Source: Christ Church Bangkok

Intro: C G/ D C / D C/ G

      C          G      D/F#   Em
* จิตใจฉันขอสรรเสริญ  จิตวิญญาณ
C                G Dsus D
สรรเสริญ นามบริสุทธิ์
          C              Em   C D Em
เปล่งเสียงร้องด้วยสิ้นสุดใจ  จิตวิญญาณ  
C            D  C/G  G
สรรเสริญ นามบริสุทธิ์

      C      G            D  Em
ดวงอาทิตย์ฉาย แสงและลาลับไป  
C      G            D  Em
นี่เป็นเวลาสรรเสริญอีกครา  
      C      G            D             Em
ทุกสิ่งพัดผ่านไป และทุกสิ่งจะเกิดขึ้นตามมา  
C                G Dsus D             G
และฉันจะสรรเสริญ เมื่อยามเย็นเยือนมา  (*)

     C      G            D  Em
ความรักมั่นคง ไม่ทรงโกรธเร็วไว  
C      G            D  Em
พระนามยิ่งใหญ่ พระทัยพระองค์งดงาม
      C      G            D             Em
ความดีของพระองค์  จะทรงทำให้ฉันร้องเพลง  
C                G Dsus D      G
หนึ่งหมื่นเหตุผล  ใจฉันเองได้สัมผัส  (*)

Other Rendition

VOC