ให้ผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:
Source: Unknown

D              D7        G           D
ให้ผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้ร้องว่า
                  Bm      Em        A7
ให้ผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้ร้องว่า
D               D7       G            Em
ให้ผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้ร้องว่า
             D              A7                        D
ฉันเป็นไท ฉันเป็นไท สรรเสริญพระเจ้า