พระองค์แบกรับไว้

Key: E, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source:

Int: E G#m F#m A E G#m F#m A E C#m9  F#m A E C#m9 F#m A B 
               Amaj7           E/G#                    F#m7                      E 
พระเยซูได้ ถ่อมลง เจ็บทุกข์ทน   เพื่อช่วยฉันให้พ้น หลุดพ้นคำแช่งสาป
             Amaj7                    G#m          C#m       F#m Bsus4    E  C#m9 F#m A B 
จะมีใครสักกี่คน ยอมตายเพื่อช่วยได้แม้คนบาป  และฉันสุดซาบซึ้งในพระคุณ 
                     Amaj7                      G#m7             C#m7       F#m7    Bsus4  E 
** เพราะทรงยอมแบกไว้ พระองค์แบกรับไว้  ทุกข์และโศกโรคภัยให้ฉันได้มีเสรี
                    Amaj7                      G#m7             C#m7       F#m7    Bsus4  E 
เพราะทรงยอมแบกไว้ พระองค์แบกรับ ไว้  ความ บาปลึกในใจ เพื่อให้ฉันอยู่ในพระคุณ  
 
Midtro: E C#m9 F#m A E C#m9 F#m A B 
                  Amaj7           E/G# 
ฉันจึงยอมก้มกราบลง ต่อพระองค์  ด้วยหัวใจสุขล้น หลุดพ้นจากความบาป
                 Amaj7                    G#m          C#m       F#m Bsus4    E 
วางจิตใจฉัน ถ่อมลง ต่อพระนาม  พระเยซูผู้นั้น ที่ไถ่ฉันพ้นความตาย
E C#m9 F#m A E C#m9 F#m A E