ฉันมีชีวิตอยู่ตราบใด

Key: C, Tempo: 70, Time Signature: 4/4
Source:

C               Em                     F                  C     G7
ฉันมีชีวิตอยู่ตราบใด ฉันจะร้องสรรเสริญพระองค์
C                Em                     F         G7
ฉันมีชีวิตอยู่ตราบใด ฉันจะร้องฮาเลลูยา
        F  Em    Dm            C                    G                 C   C7
เพราะชีวิตฉันเป็นของพระองค์   ฉันจะร้องสรรเสริญพระองค์
        F             G7             C  C7   F                     G7             C  
      *ฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำอย่างไร  เมื่อฉันอ่อนแอพระองค์ก็ทรงเข้าใจ
       Dm         G7     Em  G   Am       Dm      G        C
      ทรงยกมือชูขึ้น ให้กลับเข้มแข็ง  ขอบคุณ  ขอบคุณ  พระเจ้า