เชิญ ก้มกราบกษัตริย์ทรงรัศมีเบื้องบน

Author: ไทยนมัสการ
Key: A, Tempo: 64, Time Signature:
Source:

A                                             E
1.เชิญ ก้มกราบกษัตริย์ทรงรัศมีเบื้องบน
                A                 D                  A   
สรรเสริญ ปฏิบัติด้วยโสม(มะ)นัสก มล
E
ทรงกันภัยดังโล่ใหญ่ดังป้อมแต่โบราณ
      A                     D  E             A
และคุ้มครองรักษาช่วยให้พ้นภัยเหล่ามาร
     A                                  E
2.โลกนี้ของพระองค์ มั่นคงมหัศจรรย์
               A                  D                A   
สร้างตามพระประสงค์โดยฤทธาอนันต์
E
ธำรงแผ่นดินโลกไว้ให้ถาวรสืบมา
         A                 D     E        A
สร้างธาราหุบผาและพรรณไม้ทั่วโลกา
                                     E
3.การพิทักษ์รักษาของพระเจ้าราชา
     A                   D                   A
มีมากมายนักหนาเหลือจักพรรณ(ณะ)นา
      E                   A      E
ในพระองค์เมื่อวางใจเราจะไม่ผิดหวัง
       A                       D            E         A
ทรงเป็นองค์พระผู้สร้างผู้ช่วยและกำลัง