ติดตามพระเจ้า

Key: G#, Tempo: 0, Time Signature:
Source:

Ab                                       Fm               Eb       Bb             Eb
ติดตามพระเจ้าพระองค์ทรงเชิญ    ขอดำเนินไปตามพระมรรคา
Eb                           Ab             Eb
แห่งหนใดใด ไม่อ่อนระอา     จรลี ตามบาทาพระองค์
          Ab                                                                Eb
ทุกข์ระทมใจ สุขล้นมากมาย ถึงความตายก็ไม่อาจทัดทาน 
           Ab                        Db                  Ab   Eb             Ab    Db
ทุกข์ระทมใจ สุขล้นมากมาย ถึงความตายก็ไม่อาจทัดทาน

            Ab                       Fm         Eb      Bb          Eb
หุขเขาความตายใจข้าไม่หวั่น   ยินดีครัน นำกิตติคุณไป
                               Ab         Db      Eb        Bb          Eb
หากในพารา ดังโสโดมใหญ่ยังเต็มใจเพราะห่วงดวงวิญญา
          Ab                                                           Eb
ไม่เคยเสียดายสิ่งสรรพ์ใดใดนำถวายไม่หวังการตอบแทน
            Ab                    Db         Ab         Eb                Ab      Db
ไม่เคยเสียดายสิ่งสรรพ์ใดใดนำถวายไม่หวังการตอบแทน


    Ab                  Fm                    Bb                         Eb
สิริรังสี ฤทธายิ่งใหญ่ ความเกรียงไกร มอบผู้ทรงพระชนม์
                                     Ab         Db     Eb    Bb              Eb
หากถูกเยาะเย้ยลำบากทุกข์ทน แม้คนเดียวแบกกางเขนเดินไป
        Ab                                                Eb
ถึงจะไร้เกียรติ ชื่อเสียงใดใด ขอรับใช้สำนึกในพระคุณ
        Ab                            Db          Ab        Eb       Ab
ถึงจะไร้เกียรติ ชื่อเสียงใดใด ขอรับใช้สำนึกในพระคุณ
Db    Ab
 อาเมน