องค์ราชาของดวงใจ King of My Heart

Key: A, Tempo: 75, Time Signature:
Source: Thaiworship.com

A                                D              A
1. องค์ราชาของดวงใจ   เป็นภูเขาที่ฉันวิ่งไป
        F#m                E                         D         A
แหล่งนำ้เมื่อฉันกระหาย   เป็นเสียงเพลงของฉัน
            A                                D                  A
องค์ราชาของดวงใจ   เป็นร่มเงาที่ซ่อนพ้นภัย
     F#m            E                      D           A 
ไถ่ถอนชีวิตเป็นไท   เป็นเสียงเพลงของฉัน
                     F#m     E        D          A                 F#m  E     D     A 
       *** พระองค์ดี        ดี        โอว....        พระองค์ดี      ดี    โอว....
               A                                 D                    A
2. องค์ราชาของดวงใจ   เป็นดังสายลมพัดเรือใบ
F#m            E                    D            A
สมอที่ยึดมั่นใจ   เป็นเสียงเพลงของฉัน
           A                                 D                      A
องค์ราชาของดวงใจ   เป็นดังไฟไหลเวียนในฉัน
       F#m                 E                      D          A
เป็นเสียงสะท้อนคืนวัน   เป็นเสียงเพลงของฉัน
           F#m                     E                 D                 A
         B: เพราะพระองค์ไม่เคยเลย   ไม่เคยทำให้เราเสียใจ

Other Rendition

Sila