รัก

Key: A, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source: Color Song

Intro:
    A               E      A                     D               E
1. พระองค์รักเราเสมอ     ความรักนั้นคือรักนิรันดร์
          C#m        F#m                   E                     A
   อยู่ในใจ อยู่ในชีวิต      รักพระองค์ นั้นแสนยิ่งใหญ่

2. พระองค์ต้องการให้เรา    มีความรักเหมือนเช่นพระองค์
  รักนั้นอดทน กระทำคุณให้     มีความหวัง รักไม่สิ้นสูญ

               D          E           A  F#m      Bm       E     A
* ขอพระองค์ทรงเติมใจรักมั่น    ล้นในใจของเราเสมอ
             F#m                       Bm               D                                    E
หากมีวันใด ความรักนั้นจืดจาง    โปรดนำทาง กลับสู่ความรักพระองค์

3. รักย่อมไม่เห็นแก่ตัว               ไม่อิจฉา ชื่นชมยินดี
  และเชื่อในส่วนดีของเขา           มีความหวังรักไม่สิ้นสูญ

Other Rendition

VOC