พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่ง You are my all in all

Key: F, Tempo: 0, Time Signature:
Source:

F                C                 Dm
1. ทรงเป็นเรี่ยวแรงยามใจอ่อนแอ
You are my strength when I am weak
                  C              Bb
ทรงเป็นสรรพสิ่งที่ฉันต้องการ
You are the treasure that I seek
                F       Bb   C7  
ทรงเป็นดวงใจของฉัน
You are my all in all. 
F             C                   Dm
อยากจะได้พระองค์มากกว่าทอง
Seeking you as a precious jewel
                C                 Bb
อยากจะพ้นจากจิตใจเศร้าหมอง
Lord, to give up I’d be a fool
                C        F   C7
ทรงเป็นดวงใจของฉัน
You are my all in all
      F      C Dm      F     
***พระเยซูบุตรพระเจ้า
Jesus, Lamb of God!
Bb       Am       Bb   C               
นามพระองค์ทรงคุณอนันต์
Worthy is Your name! 
F       C Dm      F     
พระเยซูบุตรพระเจ้า
Jesus, Lamb of God!
Bb        C     F
ทรงพระคุณอนันต์
Worthy is Your name!

2. ทรงชำระความอบายอับอาย
Taking my sin, my cross, my shame;
ปากของฉันจะสรรเสริญเรื่อยไป
Rising again - I bless Your name!
ทรงเป็นดวงใจของฉัน
You are my all in all;

เมื่อฉันล้มลงทรงเฝ้าประคอง 
When I fall down you pick me up, 
เมื่อฉันเหน็ดเหนื่อยพระองค์เพิ่มแรง
When I am dry you fill my cup, 
ทรงเป็นดวงใจของฉัน
You are my all in all.