สรรเสริญพระนามขององค์พระเจ้า

Key: G, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source:

Int:  [G C/G Am/G  G ]  [G C/G D B7/D#] [ Em C D B7/D# Em] [C D G]
G    C/G       Am/G   G                      G         C/G      D   (B7/D#)
สรรเสริญพระนามขององค์พระเจ้า     จอมราชายิ่งใหญ่
 Em   C        D       B7/D# Em            C       D       G
สรรเสริญพระนามขององค์พระเจ้า      จอมราชายิ่งใหญ่
  G    C/G     Am/G   G                       G         C/G      D   (B7/D#)
สรรเสริญพระนามขององค์พระเจ้า      จอมราชายิ่งใหญ่
Em   C         D        B/D#    Em          C      D       G                       C      D       G
สรรเสริญพระนามขององค์พระเจ้า      จอมราชายิ่งใหญ่ (Ending จอมราชายิ่งใหญ่ x3)
                Am                 G                                C        
    **  พระนามพระองค์ยิ่งใหญ่เกรียงไกร      ไม่มีนามใดเทียบได้
               Am                G                                 F        C                D   
          แผ่นดินสรรเสริญภูเขากราบลง  ต่อพระนามพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่