พระเจ้าประเสริฐ

Key: E, Tempo: 65, Time Signature: 4/4
Source:

E              G#m          A         B            E             G#m      A            B
พระเจ้าประเสริฐ และดีต่อเรา ทุกเวลา      พระคุณพระองค์ นั้นล้ำเลิศ เสมอมา
F#m  C#m       B                       D                      B
ทั้งสิ้นในเรา จะอยู่เพื่อขอบพระคุณ ทั้งหมดชีวิต จะอยู่เพื่อสรร(ะ)เสริญ x2
       E        G#m             A        B
    *เชิญพระวิญญาณพระเจ้าสถิต ในพวกเรา
      E            G#m        A           B
      นำเราใกล้ชิดสนิท พระองค์ ทุกเวลา
      A      Am     G#m                  C#7
      สัมผัสในรักยิ่งใหญ่ ความสุขเต็มล้นภายใน
         F#m           B             E
      ให้ดวงใจได้สรร(ระ)เสริญ พระองค์


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 02-May-2021