สุขสบาย It is well (Matt Redman)

Key: E, Tempo: 0, Time Signature:
Source:

Int:  E  A  C#m  A 
E                           B/D                              A
รอยแผลของชีวิต         คือรอยความเมตตา
Our scars are a sign Of grace in our lives
                     C#m7     B/D#
พระบิดาเคยช่วยกู้ข้าอย่างไร
Oh Father how You brought us through
E                           B/D                              A
ในแผลที่บาดลึก ในยามดึกมืดมิด
When deep were the wounds And dark was the night
                     C#m7     B/D#
ความรักพระองค์ประสิทธิ์ในใจ
The promise of Your love You proved
      E                A2/C#        E/G#                                  A2
     *และเมื่อทุก(ข์)ภัยยังคงเข้ามา   ข้า(จะ)ร้องเป็นบทเพลง
       Now every battle still to come Let this be our song
                        B          E              A             C#m   B    E
              **สุขสบาย จิตใจข้า   สุขสบาย  สุขสบาย จิตใจข้า
              It is well with my soul.  It is well.  It is well with my soul
E                           B/D                              A
การคร่ำครวญมาถึง     อยู่ชั่วยามค่ำคืน
Weeping may come   Remain for a night
                     C#m7     B/D#
รุ่งขึ้นความชื่นชมทอประกาย
But joy will paint the morning sky
E                           B/D                              A
อยู่กับข้าเมื่อสุขล้น (และ)ทรงอยู่ยามขัดสน
You're there in the fast You're there in the feast
                     C#m7     B/D#
ทรงสัตย์ซื่อตรงดำรงไม่คลาย
Your faithfulness will always shine
BRIDGE
      A                                               C#m7
ทรงนำข้าในทุกข์ภัย                ทรงนำข้าในพระพร
You lead us through battles.  You lead us to blessing
     A                                               C#m7
(และ)ทรงให้ข้าเกิดผลดี          ในความทุกข์ที่ข้ามีพระ เจ้า
And You make us fruitful.  In the land of our suffering God
      F#m7    A      B        Esus
สุขสบาย  สุขสบาย จิตใจข้า
It is well.   It is well with my soul
Ending
              B                              E             
ข้าเชื่อในทาง          ข้าเชื่อในนาม
I trust Your ways.  I trust Your Name
      A             C#m   B    E
สุขสบาย  สุขสบาย จิตใจข้า
It is well.  It is well with my sou