เพราะความรักมั่นคง

Key: U, Tempo: 0, Time Signature:
Source:

..........G             Bm        C                   G
มีใครไหมจะบอกเรา   ในยามที่เราทุกข์ใจ
                   Bm          C                  D
ว่ามีใครที่จะมา   ช่วยเหลือและชูใจเรา
      G                       C             D
มีผู้เดียวเท่านั้น   คือองค์พระเยซู
                C           D              G     G7
เพราะพระองค์ทรงรักเรามากมาย
                       C       D                G                     Em
**เพราะความรักมั่นคง  ของพระองค์ไม่เคยหยุดยั้ง
            C                D             G
พระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุด
              Am             D                     Bm              Em
เป็นของใหม่ทุกเวลาเช้า  ความเที่ยงตรงของพระองค์
  C     D    G
ใหญ่  ยิ่ง  นัก
        G                 C              G
ไม่มีใครคนใด  ที่ไม่เคยผิดหวัง
        Em               C             G
ไม่มีใครคนใด  ที่ไม่เคยท้อใจ
         C        D         Bm              Em
ไม่มีใครคนใด  ที่ไม่มีความทุกข์ใจ
     Am              C                      D
แต่เราผ่านเรื่องร้ายโดยพึ่งพระองค์