ร่วมกันร้องเพลง

Key: G, Tempo: 120, Time Signature: 4/4
Source:

Int: G Am C D G
                   G                    Am                  C                D          G    (G7)
ร่วมกันร้องเพลง ร่วมกันร้องเพลง สรรเสริญเทิดทูนแด่พระเป็นเจ้า  (x2)
                         C                 D                     G(D-Em)     C       D             G   G7
       **พระองค์มีค่าเพราะพระองค์เป็นพระเจ้า      พระองค์ทรงครองชั่วนิจนิรันดร์
                 C        D           Bm          E              Am        C         D      G
       ทุกหัวเข่ากราบลงและทุกๆลิ้นสารภาพ    [พระเยซูทรงเป็น]  x3   พระเจ้า

Other Rendition

English Translation


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 27-Jun-2021
Sila Church Main Sunday Service 21-Mar-2021