ข้าขอนมัสการ

Key: Cm, Tempo: 85, Time Signature:
Source:

 Cm Abmaj7 Fm G7
 Cm              Abmaj7   Fm                Bb       Cm                     Ab             Fm                                 Bb   
ในเวลาที่ข้าหมดแรง     ในเวลาที่ข้าท้อใจ     ในวันที่ข้ามองไม่เห็นใคร     เมื่อข้าต้องเสียความฝันไป
 Cm Abmaj7 Fm G7
                Cm                         Abmaj7                     Fm                             Bb
       *ข้าวางใจพระองค์  ข้ารอคอยพระองค์      พระองค์มีแผนการสำหรับข้า
                Cm                       Abmaj7                     Fm                           Bb
       แม้ในความวุ่นวาย  พระองค์นำข้าไป    พระองค์ทรงสถิตย์อยู่ในใจ
     Cm                       Bb                         Abmaj7                     Fm                      G7
**ข้าขอนมัสการ   ข้าเชื่อด้วยใจศรัทธา   ถวายเครื่องบูชา  ที่หน้าบัลลังก์พระองค์ 
             Cm                    Bb                    Abmaj7                     Fm             G7             Cm
ข้าขอนมัสการ  แด่พระเจ้าผู้ทรงเมตตา    สิ่งนี้ที่ข้าต้องการ  ได้อยู่ในพระนิเวศพระบิดา