พระศิลา Cornerstone

Author: Hillsong
Key: C, Tempo: 85, Time Signature: 4/4
Source:

Intro: C C Am Am  F F 
   C                                                        F                           G
1: ความหวังข้านั้น อยู่ในพระคริสต์   โดยพระโลหิตและความชอบธรรม 
My hope is built on nothing less Than Jesus' blood and righteousness
Am7                Am/G               F              G       C          (Csus)
  ข้าจึงไม่เชื่อ สิ่งอื่นใดๆ   แต่ขอวางใจพระนามเยซู 
And I dare not trust the sweetest frame But wholly trust in Jesus name
                     F   (Am)  G         (C/E)     F                  (Am)     G
          C: พระเยซู พระศิลา   เสริมเรี่ยวแรง ด้วยความรักพระองค์ 
        Christ alone, cornerstone   Weak made strong in the Savior's love
          (C)       F   (Am)        G             C           
         องค์พระเจ้า เหนือคลื่นลม  เหนือทุกสิ่ง 
       Through the storm. He is Lord, Lord of all
  C                                                           F                       G
2: เมื่อยามที่เหมือน ไม่เห็นพระพักตร์  ข้าจะวางใจ พระคุณนิรันดร์ 
When darkness seems to hide His face  I rest on His unchanging grace
Am                    Am/G           F             G            C         F             G            C        C
  จะเป็นที่สูง และพายุร้าย   ข้าขอยึดใน พระองค์ผู้เดียว [ข้าขอยึดใน พระองค์ผู้เดียว]  [Instrumental, chorus]
In every high and stormy gale  My anchor holds within the veil
 | C |     | Am |     | F  |    |
(Chorus)
 | C |     | Am |     | 
               C                                                               F                       G
             3: เมื่อพระองค์มา ด้วยเสียงแตรดัง  โอ้ ข้ารอคอย เพื่อพบพระองค์ 
            When He shall come with trumpet sound.  Oh, may I then in Him be found
              Am                           Am/G                F        G         C
             ห่มความชอบธรรม ที่ทรงประทาน   ไร้มลทิน ที่หน้าบัลลังก์  [Chorus]
            Dressed in His righteousness alone. Faultless, stand before the throne
Bridge: C Dm7 Em7 Fm
C                             Dm7                               Em7                             Fm
พระทรงเป็นศิลามั่นคง พระทรงเป็นศิลามั่นคง พระทรงเป็นศิลามั่นคง ข้าจะไว้ใจพระองค์
You are the cornerstone You are the cornerstone You are the cornerstone I will trust in you