เราพบพระเยซูคริสต์..fame

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:
Source:

D             G           A           D
เราพบพระเยซูคริสต์   ในชีวิตเรา
                  G               A                D      D7
พระองค์งามเลิศประเสริฐ   เราขอสรรเสริญ
      G     A7       D   F#m    Bm
  ***นมัสการ เทิดทูน พระองค์เจ้า
      G        A7                   D                D7
ในความบริสุทธิ์ เราจึงคุกเข่าต่อหน้าบัลลังก์
G              A7        D       F#m     Bm
ทรงเป็นพระเจ้า พระนามดำรง    นิจนิรันดร์
G                A7                    D
พระเยซู พระนาม เหนือนามทั้งปวง