เมื่อเราเป็นหนึ่งใจเดียวกัน

Key: D, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source:

Verse1:
    D                   Em           G                    D                    Em            G
1: เหมือนน้ำมันที่ไหลลงบนศีรษะอาโรน  เหมือนน้ำค้างที่ยอดภูเขาเฮอร์โมน 
A             A7/C#        Bm                   Em                 D/F#   G             Asus4  A
มีพระพรที่ไหลลงมาให้เราทุกคน   พระองค์เติมให้เต็มล้น เมื่อเราเป็นหนึ่งเดียว
               D                Em                 G                 D               Em          G
          2: ใจที่เคยบาดหมาง ให้เรารีบเร่งคืนดี  ยอมอภัยสิ่งที่ไม่เข้าใจกัน 
          A               A7/C#          Bm                     Em             D/F# G               A
          มือที่เคยอ่อนล้าเข้ามาประสานรวมกัน  ภาพที่เราได้ผูกพัน เป็นที่พอพระทัย 
           D    Bm           Em                          A       G     F#m   Bm           Em          A
*เมื่อเราเป็น หนึ่งใจเดียวกัน   พระองค์จะบัญชาพระพร   หลั่งไหลชโลมผู้คนอีกมากมาย 
           D   Bm            Em             A          G          F#m     Bm        Em      F#m  Asus4     G
เมื่อเราเป็น หนึ่งใจเดียวกัน  เพื่อประกาศแบ่งปันพระพร ออกไป  ให้คนได้เห็นพระเจ้าในชีวิตเรา
                            A        G            F#m.   Bm              Em  F#m  Asus4         D
           Ending: เพื่อประกาศไปจนถึงวันสุดท้าย   ให้ทุกลมหายใจ มีเพื่อพระองค์