ข้าเป็นของพระองค์

Key: A, Tempo: 120, Time Signature: 4/4
Source:

Intro : A E/G# F#m7 D x2     
     A                             E/G#                                             F#m7                                   D
1.ความรักของพระองค์ สูงส่งเหนือกว่าฟ้าสวรรค์  ความชอบธรรมพระองค์ มั่นคงเหนือภูเขาสูงใหญ่ 
A                         E/G#                                F#m7                       D 
ข้ามีความมั่นใจ ในพระเจ้าผู้เป็นความรัก  จิตใจข้ายินดี ต่อหน้าพระพักตร์ของพระบิดา              
                      A          E/G#                      F#m7              D 
        *ร้องว่า ฮาเลลูยา ข้าเป็นของพระองค์  ฮาเลลูยา พระองค์รู้จักข้า        
         A                  E/G#                 F#m7                  D 
         ทุกวันเวลา เดินไปกับพระองค์  นิจนิรันดร์กาล พระองค์รักข้าก่อน 
A E/G# F#m7 D x2  
      A                                    E/G#                                   F#m7                             D 
2.ในความรักพระองค์ ความหวาดกลัวต้องหลีกหนีหาย  ทรงเป็นแสงที่ฉาย เหนือความอายและความมืดมน 
A                           E/G#                                    F#m7                    D 
พระองค์อยู่ข้างเรา แม้เผชิญกับความทุกข์ทน  ข้ามีความยินดี ในชัยชนะของพระเยซู 
                           Bm7             A/C#             D         Esus  
Bridge:    จะความมืดหรือความตาย  อันตราย  ก็ไม่อาจจะพรากเรา            
                          Bm7               A/C#         Dmaj7   Esus E 
                 จากความรักของพระคริสต์ ด้วยเหตุนี้เราจึงมีชัย