โอ ข้ารักพระเยซู

Key: E, Tempo: 55, Time Signature: 4/4
Source:

E               B           C#m                 G#
**โอ ข้ารักพระเยซู        พระนามข้าขอเชิดชู
A              E                    F#                 B
ผู้ได้พลีชีวิตมลาย         เพื่อข้าไม่ตายเป็นไท
  E                   B          C#m                G#
หากไม่มีองค์พระผู้ไถ่        ข้าจะอยู่แห่งหนใด
A                  E                  E B7  E
จึงขอมอบชีวิตกายใจ        รับใช้พระองค์ (*)
                  E                    C#m         F#m                   B  
          1. ข้าเห็นองค์พระคริสต์เจ้า     ถูกเขาโบยตีเหยียดหยาม
                  E                       C#m           F#m               B
          พระเศียรสวมด้วยมงกุฎหนาม     เจ็บช้ำแต่ไม่คลายรัก (**)
     E                    C#m         F#m             B
2. ข้าเห็นองค์พระคริสต์เจ้า     ถูกเขาตรึงที่กางเขน
      E                   C#m          F#m                      B
จากฟ้ามาเป็นเครื่องบูชา     ตรัสว่าพระบิดาโปรดยกโทษ


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church General Fellowship 02-Apr-2021