มีองค์พระคริสต์เพียงพอ

Author: Hillsong - Nexus แปล
Key: U, Tempo: 0, Time Signature:
Source:

Intro: (2x)
A /// | A /// | F#m /// | D /// | A /// | Esus/G# /// |
    F#m                     D                           A     Esus/G#          F#m       D                            A  Esus/G#
1: พระคริสต์เป็นรางวัล  เป็นทุกสิ่งที่ฉันยึดมั่น               และบัดนี้ ไม่มีสิ่งใด  ในโลกนี้ จะเติมเต็มใจ 
     C#     D            E       F#m          A/C#        D              F#m   E
ทุกบททดสอบ  จะยังสรรเสริญ    ไม่เป็นเหมือนเดิม   เพราะฉันเป็นไท 
        A                                          F#m                       E  D                  E       F#m     D                     E
      *มีองค์พระคริสต์เพียงพอ  มีองค์พระคริสต์เพียงพอ  เป็นทุกสิ่งที่ฉัน นั้นต้องการ  ทุกๆ สิ่งของฉัน 
    F#m                  D                        A            Esus/G#              F#m         D        
2: พระคริสต์เป็นดวงใจ     เป็นความยินดีในความรอด และความหวังนี้ไม่ดับไป  
                    A  Esus/G#      C#m    D           E        F#m         A/C#  D                 F#m E
สวรรค์เป็นบ้านของเรา  แม้เจอคลื่นลม  จะยังสรรเสริญ ทรงประทับอยู่   ขอถวายพระสิ......ริ 
| A /// | Asus // A // | Asus // A // |
                                                                 A2 A                D   F#m        E
                        B: ฉันตัดสินใจแล้ว จะตามพระเย..ซู ไม่หันกลับเลย ไม่หันกลับเลย 
                                     A  Asus               A2 A                      D       E         A
                        ฉันตัดสินใจ..แล้ว จะตามพระเย..ซู  ไม่หันกลับเลย ไม่หันกลับเลย 
                             F#m  D                      E  F#m                   D      F#m           E
            B2: ทิ้งโลกไว้เบื้อง..หลัง กางเขนเด่นอยู่หน้า ไม่ขอเปลี่ยนแปลง ไม่ขอเปลี่ยนแปลง 
                      F#m  D                      E  F#m                      D           E            A
            ทิ้งโลกไว้เบื้อง..หลัง กางเขนเด่นอยู่หน้า  ไม่ขอเปลี่ยนแปลง ไม่ขอเปลี่ยนแปลง 
                 F#m D                    E   F#m                D   F#m        E
B3: ฉันตัดสินใจ....แล้ว จะตามพระเย..ซู  ไม่หันกลับเลย ไม่หันกลับเลย 
                 F#m D                    E   F#m                 D   F#m        E
       ฉันตัดสินใจ....แล้ว จะตามพระเย..ซู  ไม่หันกลับเลย ไม่หันกลับเลย 
                   A                                                      D   F#m        E
       ฉันตัดสินใจแล้ว จะตามพระเยซู  ไม่หันกลับเลย ไม่หันกลับเลย 
                    A                                                     D       E         A
       ฉันตัดสินใจแล้ว จะตามพระเยซู  ไม่หันกลับเลย ไม่หันกลับเลย